facebook twitter linkedin google plus behance instagram youtube vimeo logo-edx
Pāriet uz galveno saturu

Pirmā palīdzība

OpenSchool

Kurss "Pirmā palīdzība" ir paredzēts ikvienam Latvijas iedzīvotājam, lai varētu gūt priekšstatu par to kā reaģēt un rīkoties negadījumu situācijās.

Lasīt vairāk…

Par kursu

Kurss "Pirmā  palīdzība" ir paredzēts ikvienam Latvijas iedzīvotājam, lai varētu gūt priekšstatu par to kā reaģēt un rīkoties negadījumu situācijās.

"Pirmā  palīdzība" ir  tēma no mūžizglītības kompetenču apguves moduļa profesionālajā izglītībā “Sabiedrības un cilvēka drošība”, pēc kuras apgūšanas, izglītojamais:

 • spēj izvērtēt situāciju;
 • zina pirmās palīdzības sniegšanas soļus un atdzīvināšanas pasākumu principus;
 • izprot pirmās palīdzības nodrošināšanas nozīmīgumu un katra indivīda personiskās atbildības nozīmi tajā un nepieciešamības gadījumā;
 • zina kā izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību un aprakstīt nelaimes gadījumu dispečeram.

Kurss ir balstīts uz kursa autores ilggadēju pedagoģisko pieredzi darbā ar profesionālās vidējās un tālākizglītības programmām. Pirmās palīdzības apmācība notiek atbilstoši Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu vadlīnijām.

Prasības

Nav nepieciešamas priekšzināšanas

Kursa komanda

Jeļena Tarasova

Sertificēta un pieredzējusi darba drošības speciāliste ar vairāk kā 15 gadu pieredzi. Saldus Tehnikuma pasniedzēja.

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai pēc kursa pabeigšanas var iegūt sertifikātu?

Kursa noslēgumā ir pieejams pašpārbaudes tests, kurā atbildot uz 70% pareizi varat saņemt kursa sertifikātu, kas apliecinās iegūtās zināšanas.

Kam paredzēts šis kurss?

Šis kurss ir paredzēts ikvienam, kas vēlas gūt priekšstatu pirmās palīdzības nepieciešamībai.

 1. Kursa numurs

  firstaid
 2. Kurss sākas

 3. Nepieciešamais laiks

  1:00
Reģistrēties