facebook twitter linkedin google plus behance instagram youtube vimeo logo-edx
Pāriet uz galveno saturu

Satiksmes drošības mācīšanas metodika skolā

R1TV

Kursa ietvaros tiks pilnveidota skolotāju profesionālā kompetence par satiksmes drošības noteikumiem un to mācīšanas iespējām sākumskolas un pamatskolas izglītības pakāpē.

Lasīt vairāk…

Par kursu

Apgūstot kursu pedagogi kursa laikā:

  • Uzzinās, kāda satiksmes drošības jautājumu kopa ir jāapgūst sākumskolas un pamatskolas izglītības pakāpē, lai skolēniem izglītības procesā veidotos satiksmes drošības pamatzināšanas un tiktu veicināta ikdienas satiksmei nepieciešamo prasmju un iemaņu izkopšana.
  • Apgūs vienkāršus un praktiskus risinājumus satiksmes drošības jautājumu mācīšanai - gājēju, pasažieru, velosipēdu, elektrisko skrejriteņu un mopēdu vadītāju zināšanu apguvei un praktisko iemaņu veidošanai sākumskolas un pamatskolas izglītības pakāpēs formālās un neformālās izglītības procesā.
  • Saņems materiālus satiksmes drošības noteikumu mācīšanai.

Organizē – VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD).

Realizē – Rīgas 1. Tālmācības vidusskola.

Finansē – Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) prēmijām.

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Ceļu satiksmes drošības plāna 2021. – 2027. gadam izvirzīto uzdevumu – izglītības saturs ir mērķtiecīgi orientēts uz to, lai veidotu bērnus un jauniešus par sociāli atbildīgiem sabiedrības locekļiem, kas spēj izvēlēties situācijai atbilstošāko rīcības modeli un apzinās savas rīcības sekas. Edit

Prasības

Pedagogi, kas strādā sākumskolā un/vai pamatskolā

Kursa komanda

Sandra Poriņa

Kuldīgas 2. vidusskola. Izglītības metodiķe ar 20 gadu pieredzi CSN pulciņa un apmācību projektu vadīšanā. Saņēmusi CSDD apbalvojumus par izcilu darbu skolēnu izglītošanā.

Tija Āboliņa

Strautiņu pamatskola. Vairāk nekā 20 gadu pieredze velo pulciņa vadīšanā. Sešus gadus savā skolā strādājusi pēc pašas izstrādātas un IKVD akreditētas programmas “Sports satiksmes drošība”.

Jeļena Horoškina

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola. Izglītības procesa dizainere. Profesionāle ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi personāla apmācību un attīstības jomā. Pedagoģiskā, psihoterapeitiskā un biznesa izglītība.

Biežāk uzdotie jautājumi

Kā notiks apmācības?

Klātienē un Attālināti. Informācija par mācību grafiku ir pieejama mājas lapā sadaļā "Kalendārs"

Vai pēc kursa pabeigšanas saņemšu apliecību?

Pēc kursa noklausīšanās ikviens pasniedzējs saņems apliecību par profesionālās pilnveides kursu.

  1. Kursa numurs

    SDMMS
  2. Kurss sākas

  3. Nepieciešamais laiks

    6:00
Reģistrēties