facebook twitter linkedin google plus behance instagram youtube vimeo logo-edx
Pāriet uz galveno saturu

Digitālā kursa projektēšana (7. kārta)

R1TV

Kursa ietvaros iegūsiet zināšanas un prasmes tiešsaistes kursa mācību procesa projektēšanā un organizēšanā no sākuma līdz beigām. Pēc kursa sekmīgas pabeigšanas varēsiet patstāvīgi plānot un veidot tiešsaistes kursus, kuri atbilst labās prakses standartiem.

Lasīt vairāk…

Par kursu

Sasniedzamie rezultāti pēc kursa pabeigšanas:

 • zināšanas par digitālā kursa metodiku, dizaina domāšanas un digitālā satura, un digitālās vides radīšanas posmiem;
 • prasmes izveidot mērķtiecīgu un efektīvu digitālo saturu un tā prezentēšanu tiešsaistē, kā arī tam nepieciešamās vides izveidi vai pielāgošanu;
 • prasmi plānot un organizēt savu darbu tiešsaistē, pielietojot jaunākos IT rīkus;
 • kompetenci vadīt komandu un pieņemt lēmumus tiešsaistē.

Priojekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros.

Prasības

Dators ar interneta pieslēgumu, Zoom aplikācija (brīvi pieejama lejupielādei bez maksas)

Kursa komanda

Jeļena Horoškina

Biznesa trenere, mācību programmu dizainere, metodoloģe. Palīdzu izstrādāt online mācību kursus, kur dalībnieki mācās ar interesi un aizrautību. Mācu mācīties. Profesionāle ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi personāla apmācību un attīstības jomā. Daudzu gadu pieredze personāla vadības sfērā. Pieredze darbinieku pārkvalifikācijas mācību programmu izstrādē un ieviešanā. Attīstu mācību vides radīšanas projektus, kas virzīti uz pašapmācību un pašattīstību. Pedagoģiskā, psihoterapeitiskā un biznesa izglītība.

Ivo Čapiņš

Vairāk kā 15 gadu pieredze mārketinga un IT projektu vadībā. Vairāk kā 7 gadu tālmācības vides un procesu aktīva vērošana un iesaistīšanās to pilnveidē. Maģistra grāds izglītības vadībā un pedagoģiskās izglītība

Biežāk uzdotie jautājumi

Vai pēc kursa pabeigšanas saņemšu apliecinājumu?

Pabeidzot kursu, kas sevī ietver gan nodarbību apmeklējumu, gan uzdoto uzdevumu sekmīgu izpildi, kā arī noslēguma darba aizstāvēšanu izglītojamais saņems apliecību par kursa sekmīgu apgūšanu.

Kā notiek kursa apmācības?

Apmācības notiks attālināti vienu līdz divas reizes nedēļā, izmantojot Zoom platformu. Mācību grafiks ir pieejams izglītojamā profilā.

Ja netieku uz kādu no nodarbībām, vai būs pieejami video ieraksti?

Jā visas attālinātās nodarbības tiks ierakstītas, lai ikvienam izglītojamam ir iespēja noskatīties nodarbības ierakstu atkārtoti un tiem, kuriem nebūs iespēja pieslēgties tiešsaistes nodarbībai būs iespēja to noskatīties ierakstā.

Vai kursa laikā būs jāveic mājas darbi un uzdevumi ārpus nodarbībām?

Jā, tiks uzdoti arī uzdevumi, kas jāveic patstāvīgi ārpus tiešsaites nodarbībām.

Vai kursa laikā būs pieejamas arī individuālās konsultācijas?

Jā ikvienam izglītojamam ir pieejamas arī individuālās konsultācijas uz kurām var pieteikties caur kursa programmas vadītāju.

Vai šis ir maksas kurss?

Jā, šis ir maksas kurss. Ja esat pieteikušies caur Mācības pieaugušajiem portālu, tad varat saņemt 90% līdzfinansējumu un jums par kursu būs jāmaksā tikai 10% no kursa pilnās cenas.

 1. Kursa numurs

  dkp001
 2. Kurss sākas

 3. Nepieciešamais laiks

  160
Reģistrēties